Op jacht naar lichtpuntjes in crisistijd.

Is het nu de tijd voor Preventieve Gezondheidszorg?

Na de eerste schrik en de snelheid waarmee het Corona-virus heeft huis gehouden en ons leven heeft stilgelegd in min of meerdere mate, lijkt er nu de tijd aangebroken waar we volgens het nieuwe normaal weer stapsgewijs open gaan na de weken van de intelligente Lock down. Ook mijn praktijk moest dicht en dat gaf eerst weerstand maar daarna zag ik ook de lichtpuntjes die deze tijd met zich meebrengt.

Gaan we het straks allemaal anders doen?

Ik hoop het en zie juist in deze nieuwe tijd een belangrijke plek die vrijkomt of meer ruimte krijgt voor therapeuten met een holistische kijk op de gezondheidszorg, de preventieve gezondheidszorg.

Wat is Preventieve Gezondheidszorg eigenlijk?

Preventieve Gezondheidszorg is de zorg verlenen aan de voorkant zoals dat zo mooi heet. En dat is wat de holistische therapeuten doen door aan bewustwording te werken samen met de cliënt zodat je je lijf als spiegel ziet en waarneemt hoe het eigenlijk met je lijf gaat. Je bent nauw betrokken en werkt zelf als mens aan je gezondheid in plaats van pas actie te nemen als je ziek wordt en zo dus aan de achterkant van de gezondheid werkt. Je neemt dus bijtijds maatregelen om te voorkomen dat je ziek wordt of in ieder geval niet zo erg.

Preventieve Gezondheidszorg heeft de toekomst!

In deze Corona-tijd valt het op hoeveel mensen als kwetsbaar worden gezien. Niet alleen de ouderen maar ook de mensen met chronische ziekten zouden vatbaarder zijn voor het Corona-virus. Aan chronisch zieken moet je denken aan mensen met te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes-2 en bijv. de mensen met obesitas wat steeds meer een pandemie gaat worden in onze westerse wereld. Vroegtijdige screening en een aanpassing in hun lifestyle wordt steeds meer een eerste keuze dan meteen maar medicatie voor te schrijven. Diabetes-2 en te hoge bloedruk zijn twee die omkeerbaar blijken als we anders gaan leven, meer gaan bewegen en minder stress hebben. Steeds meer is het motto : “ Voorkomen is beter dan genezen”. Dit is werken aan de voorkant van de gezondheidszorg in de vorm van voorlichting en preventie en kijken naar de oorzaak van de klacht. Dit vraagt van jou wel om andere keuzes te maken want de oude manier werkt blijkbaar tegen je in plaats van met je samen. Daar zit de verschuiving naar het nieuwe normaal. Jarenlang werd er een medicijn voorgeschreven en dan ging het hopelijk weer over, het leek alsof het niets met jezelf te maken had.

Bij Preventieve Gezondheidszorg geef je weer de verantwoordelijkheid aan de cliënt zelf en ondersteun je daar waar nodig is om gezond en vitaal te blijven tot op hogere leeftijd.

Het nieuwe normaal is een goede gezondheid voor ons allemaal!

De gezondheidszorg kost ons ieder jaar weer wat meer doordat ziekzijn steeds duurder wordt en er steeds meer mensen een beroep doen op de gezondheidszorg waarbij de farmacie op volle toeren draait. Er is ook steeds meer mogelijk wat soms een zegen is omdat iets gewoon moet gebeuren maar soms is het ook een last.  Bij het nieuwe normaal ben jij de belangrijkste schakel, jij maakt bewuste keuzes in voeding, meer bewegen , een gezonde lifestyle eventueel met hulp van een holistische therapeut die je helpt andere keuzes te maken, door bewust te worden van wat jou nou gelukkig en blij maakt in je leven en wat je nu tegenhoudt om dit waar te maken. En als je lekkerder in je vel zit en doet waar jouw passie ligt dan steek je beter in je vel en zal je minder snel ziek worden. De nadruk zal ook liggen op samen werken met de reguliere zorg en zo kunnen we samen zorgen voor een mooi, vitaal en gelukkig leven. Want een ding is zeker ; een goede gezondheid is goud waard, dat hebben we gezien!

Dat is het lichtpunt dat ik zie in deze crisistijd, we gaan samen werken aan jouw gezondheid.

Massagepraktijk Triskel helpt jou met de goede keuzes maken voor een fijn leven!

Als jij nou na het lezen van deze blog denkt; Ik wil ook gezonder leven , blijer door het leven gaan, dingen die mij dwars zitten oplossen door er naar te kijken, aan mijn toekomst werken.

Bel mij dan door het contactformulier in te vullen of door contact op te nemen en mij te bellen; 06-12670330, Massagepraktijk Triskel